Po smrti mého nevlastního otce se najednou odnikud objevil jeho vlastní syn a dožadoval se svého syna. Ale jak se ukázalo, můj nevlastní otec se rozhodl jinak.

Po smrti vlastního otce jsem kategoricky odmítala považovat matčina nového manžela za svého otce, protože otce mi nikdo nemohl nahradit, na něj jsem měla vždy dobré vzpomínky, ale čas ukázal, že tento matčin nový manžel nebyl tak špatný člověk.

Když mě viděl plakat v mém pokoji, neváhal, sedl si vedle mě, vyprávěl mi příběhy ze svého dětství a ukázalo se, že i on vyrůstal bez otce a dokonale mě chápal. otčím mi pomohl v těžkém období, a nebyla to jen jedna událost, v budoucnu mi pomohl ještě mnohokrát, podporoval mě ve všech mých snahách.

Dělal, co mohl, jak nejlépe uměl, aby mi ten či onen úkol usnadnil, a já si toho opravdu vážil a vždycky si toho budu vážit. Bohužel ani tehdy náš život nezářil barvami a otčím brzy zemřel, a i když jsem ho nikdy nepovažovala za otce, byl to dobrý člověk a máme na něj mimořádně hezké vzpomínky.

Ale pak se zčistajasna objevil jeho syn, jeho vlastní syn. Celou tu dobu žil s matkou, ale jakmile otec zemřel, vzpomněli si na něj, nebo spíš vzpomněli si na jeho dědictví, které podle chlapce mělo připadnout jemu.

To by se stalo, kdyby nebylo závěti, kterou mi zanechal můj nevlastní otec. Odkázal veškerý svůj majetek mně a mé matce, což marnotratného syna rozzuřilo, ale nemohl nic dělat.

Víte, nebyla to závěť, co hrálo roli v našem vztahu s nevlastním otcem, protože za jeho života jsme o ní s matkou neměli ani tušení a nikdy jsme o ní nepřemýšleli.

Nicméně tím, že všechno, co za svůj život vydělal, odkázal mé matce a mně, v podstatě cizím lidem, můj nevlastní otec jen znovu dokázal, že se k nám choval s upřímnou láskou, bez jakýchkoli výhod.

Související Příspěvky