Slavko ukončil svou služební cestu o den dříve a rozhodl se vrátit domů. Když se však blížil ke vchodu, všiml si na balkoně cizího muže.

Slavko ukončil svou služební cestu o den dříve a rozhodl se vrátit domů dříve. Snil o tom, že povečeří se svou ženou a dětmi, a těšil se, až je uvidí. Když se však blížil ke vchodu, všiml si na balkoně cizího muže.

Rozzuřeně se rozběhl domů a téměř vykopnutím dveří bytu vešel dovnitř. “Kdo jste?” vykřikl a vykročil k cizinci. To však nemohl předvídat. Byl to zaměstnanec kabelové televize, který jim instaloval anténu! “Promiňte, myslel jsem, že…,” řekl.

Slavko začal, ale přerušila ho jeho žena Ira. “Slávku, už ses vrátil? Myslela jsem, že přijdeš až zítra,” řekla a překvapeně se podívala na manžela, “tohle je Péťa, instaluje nám novou anténu.” “Ahoj,” řekl. Slavko se cítil hloupě a uvědomil si, že to přehnal. Podal Péťovi ruku a omluvil se za své chování.

“Omlouvám se za svůj výbuch. Jen jsem na balkoně uviděl cizího muže a zpanikařil jsem,” řekl. Péťa se usmál a řekl, že je všechno v pořádku. Slavko se rozhodl, že už nebude Péťu obtěžovat, a odešel do kuchyně, kde si jeho děti dělaly úkoly. “Tati, ty ses vrátil!” “Tati, ty ses vrátil!” zeptal se Petr.

Radostně vykřikli a vrhli se mu kolem krku. Slavko je objal a políbil. Byl šťastný, že je zpátky doma. Večer, když Péťa odešel, se Slavko s Irou smáli celé situaci. “Ty jsi vždycky tak ochranitelský,” řekla Ira a usmála se. “No, já se jen chci ujistit, že je moje rodina v bezpečí,” odpověděl Slavko. Ira ho políbila a řekla mu, že ho má moc ráda.

Slavko jí objetí opětoval a řekl jí, že ji také miluje. Byl opravdu šťastný, že je zpátky doma a může trávit více času se svou rodinou. Tento den mu znovu připomněl, jak moc je miluje a jak moc je chce chránit před všemi problémy.

Související Příspěvky