Když jsem si uvědomil, že sestra matce dluh nevrátí, napadl mě bláznivý nápad, který jsem se rozhodl realizovat.

Jednoho dne mi zavolala moje stará matka a oznámila mi, že za ní přišla Natálie, moje sestřenice, a celý den plakala a prosila o velkou sumu peněz. Moje matka dala Natalii všechny své úspory bez jakýchkoli podmínek na splacení dluhu. To mě zmátlo a zeptal jsem se, proč se nedomluvili na podmínkách splacení dluhu, zejména vzhledem k věku mých rodičů.

Později jsem se dozvěděl, že peníze byly potřeba na koupi auta pro Nataliina syna a ona využila všech svých falešných emocí, aby mou matku oklamala. V té době jsem se splacením dluhu příliš nezabývala, protože jsem věřila, že sestra je slušná, čestná a spravedlivá. Později jsem si však uvědomila, že Natalia neměla v úmyslu dluh splatit.

Když jsem za ní přišla a zeptala se jí, kdy mi peníze vrátí, sestra jen planě slibovala. Teď už to zajímalo i mou matku, ale nikdy se neodvážila požádat ji o peníze přímo.

Po šesti letech jsem se rozhodl jednat, i když jsem nemohl žalovat členy rodiny bez důkazů. Šel jsem za šéfem své sestry, který zastával odpovědnou finanční funkci, a celý příběh mu vylíčil. Zájem manažera o zabezpečení vlastních zdrojů nakonec vedl k tomu, že sestra dluh matce vrátila, ale bez vysvětlení a omluvy.

Ačkoli někdo může můj čin odsoudit, udělal jsem to nejen kvůli penězům, ale také kvůli morálnímu ponížení mých důvěřivých rodičů. Nemohla jsem snést, že jsem matku tak dlouho rušila.

Mnoho lidí se s námi o své příběhy dělí, aby zjistili, co si o tom myslí ostatní. Pokud máte na tento příběh nějaký názor nebo návrh, napište ho do komentářů na Facebooku.

Související Příspěvky