Nostradamova předpověď pro rok 2024 už se z velké části naplnila. To nejhorší nás však teprve čeká

Podívejte se, co nás v letošním roce čeká podle vykladačů slavného věštce Nostradama. Ani tento rok nebude žádnou procházkou růžovým sadem.

Michel de Nostredame, známý jako Nostradamus, nepřestává uchvacovat lidi po celém světě svými často přesnými pohledy do budoucnosti. Jak uvedl web NDTV, Nostradamus byl francouzský astrolog, lékař a uznávaný věštec 16. století. Získal si široké uznání svou knihou „Les Prophéties“ (Proroctví), sbírkou záhadných veršů seskupených do čtyřverší. Podívejte se, co jeho proroctví předpovídají pro záhadný rok 2024.

Globální konflikt a politický zmatek

Někteří vykladači naznačují, že v roce 2024 budeme svědky zvýšeného geopolitického napětí, které může vést k významným mezinárodním konfliktům nebo nepokojům. Konkrétně se Nostradamus zmiňuje o námořní bitvě, kdy rudý protivník zbledne strachem, což způsobí hrůzu Velkého oceánu“. Podle NewYorkPost by „rudým protivníkem“ měla být Čína a „námořní bitva“ by měla vyjadřovat napětí Číny s ostrovním Tchaj-wanem.

 

 

Přírodní katastrofy a nedostatek vody

Nostradamova proroctví naznačují, že bychom letos měli očekávat zvýšenou aktivitu přírodních sil. Od ničivých bouří až po zemětřesení, která mohou mít dopad na komunity po celém světě. „Suchá země bude vyprahlá, a až ji uvidí, nastanou velké povodně,“ toto čtyřverší naznačuje, že se budeme rovněž potýkat s nedostatkem vody.

Geopolitické změny

„Král ostrovů bude vyhnán silou. Brzy poté (katastrofální válka) bude pomazán nový král, jenž na dlouhou dobu uklidní zemi.“ Také to bude král, „kterého nikdo nečekal“. Tyto verše se obvykle vztahují na Karla III., který by měl přijít o korunu. Po něm však na trůn usedne místo prince Williama princ Harry. Rovněž by se letos mohl volit nový papež. „Smrtí velmi starého papeže bude zvolen Říman v dobrém věku, o něm se bude říkat, že oslabuje svou stolici, ale dlouho bude sedět a kousat.“

Nostradamus
Fotografie: Freepik

Některé interpretace Nostradamových proroctví naznačují, že v roce 2024 může dojít k ekonomickým turbulencím v celosvětovém měřítku. Ať už je spustilo geopolitické napětí, ekologické katastrofy nebo jiné faktory, zastánci argumentují, že ekonomická nestabilita by se v tomto období mohla výrazně projevit. Rovněž však jeho verše naznačují, že by rok 2024 mohl znamenat také období duchovního probuzení nebo kulturního zúčtování, kdy lidstvo čelí existenciálním otázkám a prochází hlubokými posuny ve vědomí.

Pokrok v technologii a společenské transformace by v roce 2024 mohly hrát klíčovou roli. Od průlomů v umělé inteligenci až po nevídané technologické inovace. Měli bychom se tak dočkat zásadního posunu v lidském pokroku. Na SvětěKreativity si můžete rovněž přečíst i předpověď Baby Vangy pro rok 2024.

 

Související Příspěvky