Milionové dědictví po Janě Hlaváčové. O rozlehlé vile rozhodla před smrtí, nejdražší část dostala společná dcera

Jana Hlaváčová, významná česká herečka, která se do paměti diváků zapsala nejen svými divadelními výkony, ale také rolí v televizních seriálech a filmech, odkázala po své smrti milionové dědictví.

Její životní cesta skončila 13. ledna ve věku 85 let, přičemž poslední rozloučení s ní se konalo v Národním divadle, kde strávila mnoho let své profesní kariéry.

Hlaváčová, která byla také oceněna Cenou Thálie za celoživotní mistrovství, nezanechala po sobě pouze umělecké dědictví, ale i nemalé materiální bohatství. K nejcennějším částem jejího majetku patřila rozlehlá vila, o které herečka rozhodla ještě před svou smrtí. V závěti Jana Hlaváčová určila, že nejdražší část jejího dědictví, právě tuto vilu, získá jejich společná dcera.

Tento krok nebyl překvapivý, vzhledem k tomu, že rodinné vazby byly pro Hlaváčovou vždy velmi důležité. Ostatní části majetku pak byly rozděleny mezi další příbuzné a blízké přátele, kteří tvořili důležitou součást jejího života.

Rozhodnutí odkázat nejcennější část svého majetku dceři svědčí o hluboké mateřské lásce a přání zabezpečit pro ni dobré životní podmínky i po své smrti. Vila, která je nyní v rukou dcery, je nejen důležitým finančním aktívem, ale také místem plným vzpomínek na společně prožité chvíle.

Související Příspěvky