Unikátní svědectví z fakulty: Student běhal po třídách a varoval před střelbou, vraha sám viděl

Dne 21. prosince 2023 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy odehrála tragédie, která si vyžádala životy deseti lidí a zanechala po sobě 25 zraněných.

Mezi studenty, kteří se v té době nacházeli v budově, byl i Tomáš Hercík, student historie, který se nyní podělil o své zážitky v dokumentu České televize nazvaném „21. 12. FF UK“. Tomáš Hercík popsal, jak v momentě, kdy si uvědomil, co se děje, začal jednat instinktivně.

Krátce před třetí hodinou odpolední dostal jeho spolužák esemesku s informací, že se ve čtvrtém patře střílí. „Rychle jsem odstrčil židli a doslova jsem vyběhl z učebny směrem do čtvrtého patra,“ prozradil Tomáš v již zmíněném dokumentu. Do vyšších pater běžel varovat své spolužáky a také učitele.

Postupně otevíral jedny dveře učeben za druhými a na přítomné křičel, že je v patře člověk se zbraní a střílí se. Když se dostal do čtvrtého patra, ucítil zápach střelného prachu a uslyšel křik a střelbu.„V tu chvíli mi došlo bez nadsázky, že tam někomu jde o život a že tam může jít o život i mně,“ dodal. Jeho rychlé jednání a odvaha pomohly mnoha jeho spolužákům uniknout nebezpečí.

Hercík také pomáhal zasahujícím policistům a zdravotníkům v orientaci v budově, což mohlo mít zásadní význam pro rychlý zásah a poskytnutí pomoci zraněným. Příběh Tomáše Hercíka je jedním z mnoha, které vypovídají o hrdinství a lidskosti v situaci, kdy se člověk setká tváří v tvář s nejhorším. Jeho činy jsou příkladem toho, jak i v nejtěžších chvílích může jedinec přispět k záchraně životů a podpoře těch, kteří jsou v nebezpečí.

Celá událost je připomínkou potřeby bdělosti a připravenosti na podobné situace, i když doufáme, že se již nikdy nebudou opakovat. Na závěr je třeba zmínit, že celá společnost vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám a blízkým obětí této tra***ie a stojí v těchto těžkých chvílích při sobě.

 

Související Příspěvky