Důchodkyně v Brně napadla dítě na odrážedle. Matka se bránila. Nejvyšší soud podpořil…

V Brně se odehrál incident, který vyvolal značnou pozornost veřejnosti i justice. Dvouleté dítě, hrající si na odrážedle, zastavilo příliš blízko automobilu osmašedesátileté ženy.

Tohle se stalo.

Situace vygradovala v okamžiku, kdy seniorka, nespokojená s přítomností dítěte a jeho matky u svého vozidla, fyzicky zasáhla proti dítěti tím, že ho stáhla z odrážedla na zem. Když se poté seniorka opět pokusila přiblížit k dítěti s napřaženou rukou, matka dítěte ji v obranné reakci odstrčila, což vedlo k pádu starší ženy a zraněním, která si vyžádala chirurgický zákrok.

První soudní instance posoudila matčino jednání jako ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jí byl uložen trest 2,5 let vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Odvolací soud poté trest mírně zmírnil na dvouleté vězení s podmíněným odkladem na jeden rok. Tento verdikt vyvolal polemiku, neboť mnozí vnímali matčino jednání jako nutnou obranu před agres**ním chováním seniorky.

Situace se zásadně změnila, když se případ dostal až k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud, s přihlédnutím k okolnostem incidentu, rozhodl ve prospěch matky. Soudní senát pod vedením Milady Šámalové uznal, že matka jednala v nutné obraně svého dítěte, které bylo neoprávněně napadeno. Soudci zdůraznili, že dítě se v dané situaci nedopustilo žádného protiprávního jednání a matčina reakce byla přirozenou obrannou reakcí proti neopodstatněnému útoku.

Brněnský městský soud takové jednání označil za ublížení na zdraví a výtržnictví, za což matku potrestal 2,5 lety vězení s podmíněným odkladem na tři roky. Odvolací krajský soud pak trest zmírnil na dvouleté vězení s podmíněným odkladem na jeden rok.

Proti verdiktu podala matka dovolání, které podpořilo i Nejvyšší státní zastupitelství. Matka upozornila, že její syn utrpěl po pádu škrábanec na ruce a psychický šok, a když se seniorka znovu blížila, nepříliš silně ji odstrčila.

Jednalo se podle ní o nutnou obranu. „Nemohla racionálně očekávat, že poškozená trpící problémy se základní stabilitou, se okamžitě převáží a spadne jak podťatá,“ dodal ženin advokát. Zcela přirozená reakce matky. Podle nejvyššího žalobce Igora Stříže žena do seniorky strčila ve chvíli, kdy se tato natahovala rukou k dítěti.

„Opětovné napřažení ruky směrem k dítěti obviněná mohla snadno a pochopitelně vnímat jako další přímou hrozbu, jako další útok,“ zdůraznil nejvyšší státní zástupce. Nejvyšší soud tak zprostil matku obžaloby, což vyvolalo diskusi o hranicích nutné obrany a o tom, jak společnost vnímá konflikty mezi generacemi a ochranu nejzranitelnějších členů – v tomto případě dětí.

Tento případ také přispěl k diskusi o tom, jaký vliv mají naše reakce na chování ostatních a jak důležité je zachovat klid a snažit se situace řešit bez eskalace konfliktů. Případ seniorky a matky s dítětem v Brně tak představuje významný milník v právní praxi a vede k zamyšlení nad tím, jak jsou definovány a interpretovány situace nutné obrany v kontextu civilního společenství.

Související Příspěvky