Zemřela těžce nemocná osmiměsíční holčička, které soud zamítl léčbu v Itálii

Osmiměsíční Indi Gregoryová, britská holčička, která bojovala s těžkou nemocí od narození, zem*ela v noci z neděle na pondělí. Na její s*rt měl rozhodující vliv soudní spor, který s jejími rodiči vedli lékaři. Po jeho ukončení byla holčička tragicky odpojena od přístrojů, které ji udržovaly při životě.

Indi byla od narození vážně nemocná a její život závisel na podpůrných přístrojích. Její rodiče, přesvědčení o tom, že by její stav mohl být zlepšen nebo alespoň stabilizován, se rozhodli bojovat za pokračování léčby. Rozhodli se tedy pro soudní cestu proti lékařům, kteří navrhovali odpojení od přístrojů.

Soud, který následoval, byl náročný a emocionálně vypjatý. Lékaři argumentovali tím, že Indi je v neustálém utrpení a že její stav je nevratný. Rodiče naopak tvrdili, že existují možnosti a alternativy, které by mohly Indi pomoci.

Po několika týdnech soudních bojů se však rozhodlo ve prospěch lékařů. Soud určil, že pokračování v léčbě by bylo v rozporu s Indiným nejlepším zájmem. Rozhodnutí bylo oznámeno rodině a krátce poté byla Indi odpojena od přístrojů.
Rodiče jsou zklamaní a zuří na systém, který podle nich nedokázal poskytnout nejlepší možnou péči pro jejich dceru. Vyjadřují také frustraci nad tím, jak byl celý proces řízen.

„Je to tak nespravedlivé. Udělali jsme vše, co jsme mohli, abychom bojovali za naši dceru. Cítili jsme, že nám byla odebrána možnost rozhodovat o jejím životě,“ uvedla matka Indi, slzy v očích.

Tento případ vyvolává mnoho otázek o roli lékařů, právech rodičů a tom, jaký vliv by měl mít soud na rozhodování o životně důležitých zdravotnických zásazích. Zatímco někteří vidí rozhodnutí soudu jako nutné, aby se zabránilo dalšímu utrpení malé Indi, jiní kritizují, že byla rozhodovací pravomoc odebrána rodičům, kteří chtěli za své dítě bojovat.

Související Příspěvky