Odejít do důchodu v 55 a dožít se 80 let, nebo pracovat do 65 a zemřít v 67 letech!

Je vědecky dokázáno: práce má negativní vliv na zdraví starších lidí.

Spousta lidí se bojí důchodu. Na seznamu 43 životních událostí, které jednotlivci způsobují největší stres, je dosažení důchodového věku a odchod do důchodu na 10. místě. Zhoršování zdravotního stavu a stále přibývající kompromisy jen stěží umožňují nazvat odchod do důchodu rajským obdobím, o kterém obvykle s takovým nadšením mluví členové společnosti, kteří mají do důchodu daleko.

A přestože je dosažení důchodového věku vždy plné nepříjemných překvapení, přichází is neskutečnými výhodami, o kterých mnoho lidí ještě neví, ale zároveň o nich sní.  Jedná se o zachování zdraví.

Vztah mezi důchodem a zdravím

Není nic překvapujícího na tom, že stárnutí způsobuje úpadek zdraví. Mnohem překvapivější je však fakt, že odchod do důchodu přispívá k výraznému zlepšení jeho stavu.

Když už mluvíme o zdraví jako o fyzickém stavu, mezi vědci stále nepanuje shoda v tom, jaký vliv na něj má odchod do důchodu (dobrý nebo špatný). Některé studie ukazují pozitivní účinek, zatímco jiné ukazují negativní účinek. Z hlediska duševního zdraví se však názory shodují a má to pochopitelné důvody:

  • Žádná práce – žádný stres. Když odejdete do důchodu, veškerý pracovní stres z vašeho života zmizí a vy se budete cítit volní a mnohem uvolněnější.
  • Více spánku. Spánek je odpovědí na všechny otázky týkající se zdraví. Pokud nemusíte ráno nikam spěchat nebo dělat přesčasy v práci, tak spánek už nepůsobí jako luxus, který byl dříve téměř nedosažitelný. Spánek podporuje duševní relaxaci.
  • Fyzická aktivita. S příchodem většího množství volného času se mnozí důchodci začínají věnovat pohybovým aktivitám: turistice, józe, tenisu atp. A není to jen způsob, jak trávit čas, je to také skvělé jídlo pro mysl.

Ať je tento věk nejlepším obdobím vašeho života!
Ukázalo se, že psychický stav těch, kteří neodejdou do důchodu, zůstává lepší. Ale je to opravdu tak pozitivní, pokud si někdo neumí pořádně užít život v důchodu?

Bez ohledu na to, jak dlouho člověk na tuto chvíli čeká, období důchodu může být pro každého pořádně náročné. Existuje však několik věcí, které mohou přechodné období dokonale rozveselit:

1. Noví přátelé

Nikdy není pozdě rozšířit náš společenský okruh, včetně důchodového věku. Zůstaňme v kontaktu s našimi bývalými kolegy a přáteli a snažme se poznat nové lidi, jakmile budeme mít příležitost.

2. Pokračujme v učení

Učení se něčeho nového každý den udržuje naši mysl zdravou a aktivní. Ve světě je stále co se učit, a tak je k dispozici široká škála možností pro každého, kdo se chce zlepšovat.

3. Najdeme si hobby

Odchod z práce pro nás může být úlevou, ale prudký přechod od plné zaměstnanosti k neomezené svobodě je příliš dramatická změna. Proto bychom měli být kreativní! Najděme si volnočasovou aktivitu, na kterou rádi trávíme čas a která nám přináší skutečné potěšení.

Související Příspěvky