Senioři už nesednou za volant? EU připravuje velké změny v řidičských průkazech!

Předpisy o jízdě se mohou v Evropské unii zpřísnit. Senioři nad 70 let budou muset podle plánů Bruselu pravidelně prokazovat schopnost řídit. 

Reforma řidičského průkazu má přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a dosažení cíle snížit do roku 2030 počet dopravních nehod na polovinu a do roku 2050 je zcela odstranit.

EU chystá velké změny ve řidičských průkazech pro seniory

V rámci reformy budou muset  řidiči nad 70 let  absolvovat každých pět let prověrku , aby prokázali svou schopnost řídit. V současnosti tyto dovednosti pravidelně nekontrolují a ti, kteří absolvují řidičské zkoušky, je dostávají doživotně. Úřady však mohou rozhodnout o odebrání vašeho řidičského průkazu, pokud se domnívají, že už nejste způsobilý řídit.

Senioři budou mít i možnost dobrovolně se vzdát řidičského průkazu, ale pro mnohé z nich to bude dost těžké rozhodnutí, protože jízda autem dává nezávislost a svobodu pohybu.

Reformou se podle návrhu zákona Evropské komise změní i  platnost řidičských průkazů, které budou platit 15 let v celé EU . Řidičské průkazy se také mají stát digitálními, aby se daly obnovit online. Ti nad 70 let však dostanou řidičské průkazy s platností pouhých pět let.

O tom, jak často je třeba seniory testovat, rozhodnou členské státy. V případě, že žadatel již nesplňuje zdravotní standardy, může být nařízeno lékařské vyšetření. Reforma řidičského průkazu má přispět k vyšší bezpečnosti silničního provozu a dosažení cílů EU v oblasti snižování počtu dopravních nehod.

Co si o tom myslíte? Sdílejte tyto informace is přáteli!

Související Příspěvky