Lakomý manžel chtěl být pohřben se vším svým bohatstvím – pomsta moudré vdovy je opravdu brilantní!

Pravděpodobně nikdo nechce mít lakomého partnera, ale jsou i takové případy…

Samozřejmě, každý může utratit své těžce vydělané peníze, jak chce, ale situace je trochu jiná, když jste ve vztahu. Tehdy musíte často dělat kompromisy a musíte se umět přizpůsobit. I toto je jeden takový příběh! Nevíme, jestli je to pravda nebo ne. Ale je to velmi zábavné, abychom to s vámi nesdíleli!

Žil jeden muž, který celý život tvrdě pracoval a šetřil všechny peníze, které vydělal, ale byl to neskutečně lakomý, pokud šlo o peníze. Miloval je víc než cokoli jiného. Jednoho dne muž onemocněl. Doktor mu řekl, že mu už moc času nezbylo, když si muž uvědomil, že brzy zemře, první věc, kterou řekl své ženě, byla:

„ŽENA MOJE POSLOUCHEJ MĚ, KDYŽ ZEMŘU, CHCI, ABYS VZALA VŠECHNY MÉ PENÍZE A DALA JE SE MNOU DO RAKVE, PROTOŽE SI JE CHCI VŠECHNY VZÍT K ŽIVOTU PO SMRTI.“

„Slibuji,“ odpověděla jeho žena, měla od té doby třít velkou chudobu jako vdova.

Krátce na to manžel zemřel. Pohřeb se konal v místním kostele. Zesnulý už ležel v rakvi, jeho žena seděla oblečená v černém vedle svého nejlepšího přítele. Když se obřad chýlil ke konci a pohřební ústav se připravoval na uzavření rakve, manželka zakřičela:

“Počkejte chvíli!” Měla u sebe krabici od bot, kterou položila do rakve. Potom pohřební salon zavřel rakev a pohřbil ji.

Její přítelkyně se zeptala: „Co to děláš s touto krabicí od bot?“

Vdova odpověděla: „Můj manžel chtěl být pohřben se všemi svými penězi, tak jsem je tam dala.“

„Zbláznila ses?! Pohřbila jsi tohoto lakomce se vším jeho bohatstvím?”

„Ano, protože to je to, co jsem mu slíbila. Jsem dobrá křesťanka, nemůžu lhát. Slíbila jsem mu, že s ním pohřbím jeho peníze do rakve.”

„Ale byl velmi bohatý, tak jak se ti podařilo dát to všechno do té krabice od bot?“

Vždyť právě to byl velký problém,“ řekla vdova. „Tak jsem vybrala všechny jeho peníze, vložila jsem je na můj účet a napsala jsem mu šek.“

Související Příspěvky