Osamělá stařenka celý život žila v tomto polozbořeném domě. Když ale uvidíte, jak to vypadá uvnitř, nebudete mít slov !

Staré domy jsou po celém světě a můžeme je vidět na každém rohu. Ve městech je samozřejmě frekvence domů mnohem větší než na vesnici.

Města se dlouhodobě snaží staré domy likvidovat, rekonstruovat nebo jinak upravovat, aby vypadaly moderní a stylové. Velká část starých domů, které zůstávají ve svém původním stavu, se tak nacházejí spíše v okrajových částech měst, na venkově nebo na samotách.

Když se na ně podíváme zvenčí, řekneme si, že je to stará ruina, která by chtěla zbourat. To je však velká škoda, protože tyto domy s sebou nesou obrovskou historii, mnohdy i několik set let. Měly by se tedy zachovat. Pokud se navíc najdou chytré ruce, může z těchto domů vzniknou něco, co by vás vůbec nenapadlo.

V jednom takovém starém domečku bývala osamělá žena, která domeček zdědila ještě po své babičce. Dům měl až 300 let! Zevně vypadal jako stará ruina, avšak uvnitř si ho žena, za tu dobu co v něm žila, předělala podle svých předsav.

Když vkročíte do jejího domečku, ani byste nevěřili, jak krásně zevnitř vypadá!

Související Příspěvky